Grossglockner – Extrém

grossglockner_extrem_01

4 dni  | 18.5.  – 21.5. 2017

Najvyšší štít pohoria Vysoké Taury a zároveň najvyšší štít Rakúska – Grossglockner (Veľký Zvonár) vysoký 3798 m sa aj tento rok stane naším cieľom aj mimo hlavnej turistickej sezóny pri náročných, ešte stále zimných podmienkach. Zájazd si vyžaduje adekvátnu kondičnú a materiálovú pripravenosť, znalosť pohybu po ľadovci a dostatočné ovládanie zimnej výstroje.

Program:

1. deň: Odchod z Bratislavy v podvečerných hodinách, transfer cez Rakúsko do národného parku Vysoké Taury, prespanie vo vlastných stanoch.

2. deň: Výstup na horskú chatu Erzherzog – Johann Hutte, príprava výstupu na vrchol, prespanie v zimnej izbe.

3. deň: Výstup na vrchol Grossglockneru, zostup do údolia, prespanie vo vlastných stanoch.

4. deň: Časová rezerva pre prípad zlého počasia alebo náhradný program, transfer na Slovensko.

V cene je zahrnutá doprava, služby inštruktora VHT, zapožičanie máp.

V cene nie je zahrnutá strava, poistenie.

Termín: 18.05.2017 – 21.05.2017

  • Cena A (štandardná): 170 EUR
  • Cena B (zľava KST, študent): 160 EUR
  • Cena C (vernostná): 150 EUR

 

Video Ing. Jozef Ostřanský

 

foto: Vladimír Vričan

 

Fotogaléria zo zájazdu v roku 2013, foto Pali Maretta z Dolného Kubína

Prihláška na zájazd Grossglockner – Extrém