Kontakt

Sancho Tour, s.r.o. cestovná kancelária

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu v Trnave, vložka číslo 18962/T

IČO: 36 672 718
IČO DPH: SK 2022251055

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
číslo účtu: 2621850621/1100
IBAN: SK45 1100 0000 0026 2185 0621
SWIFT: TATRSKBX

Korešpondenčná adresa

Sancho Tour, s.r.o.

Manckovičova 64/1

920 01 Hlohovec

Dohodnite si s nami stretnutie v Bratislave alebo iných slovenských mestách!!!

Za našimi klientmi radi prídeme na osobné stretnutie do Bratislavy, prípadne do iných slovenských miest. Raz  týždenne mávame stretnutia v Bratislave väčšinou v stredu po dohovore aj v iných dňoch a hodinách. Stretnutia mávame v cestovateľskej kaviarni Dobrodruh na Vajnorskej 3 v Bratislave po dohovore aj na iných miestach. 

Telefón:

+421 905 754 034

+421 944 787 816

E-mail: info@sanchotour.sk  sanchotour@sanchotour.sk

SKYPE.com: sanchotour