Prihlásenie na zájazd

Ako sa prihlásiť na zájazd s CK Sancho Tour.

1. Najjednoduchšia a najrýchlejšia možnosť je vyplniť objednávkový formulár  na našej webovej stránke www.sanchotour.sk priamo v zájazde na ktorý sa chcete prihlásiť. Vyplníte svoje údaje a odošlete k nám do CK na spracovanie.

(Na zájazd je možné sa prihlásiť aj telefonicky na našich telefónnych číslach alebo e  – mailom).

Na základe vami zaslaných údajov Vám bude vypracovaná cestovná zmluva ktorá vám bude zaslaná mailom (spolu s obchodnými podmienkami) a takisto poštou, potvrdená a opečiatkovaná našou CK.

(V prípade že do odchodu zájazdu je menej ako jeden mesiac Vám bude zaslaná zmluva iba mailom a telefonicky budete upovedomení že ju máte v e maili a že je nutné uhradiť celú čiastku za zájazd v súlade z našimi obchodnými podmienkami).

Jednu kópiu cestovnej zmluvy ktorá Vám príde poštou poprosíme podpísať a zaslať k nám naspäť do CK.

V cestovnej zmluve už budete mať údaje ohľadom platby zálohy za zájazd (obvykle 50 % z ceny zájazdu splatná do 14 dní odo dňa objednania zájazdu)  a doplatku sumy za zájazd (splatný mesiac pred odchodom zájazdu).

Po uhradení doplatku k zájazdu, cca 2 až 3 týždne pred odchodom zájazdu Vám budú mailom zaslané pokyny a inštrukcie k zájazdu.

Vzor cestovnej zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Certifikát k poistnej zmluve o poistení CK proti úpadku