Video – Elbrus

Video z výstupu na Elbrus v roku 2007.

Autor:  Martin Regenda