Video Mera Peak 2018

Krásne videjko z výstupu na Mera Peak v roku 2018 od Paliho Balaja ktorému ďakujeme!!!