Veselé Vianoce a šťastlivý Nový rok 2019

Želáme Vám veselé a pokojné Vianoce, veľa šťastia v horách a dolinách, a nech je nám všetkým, ktorí milujeme prírodu, ľudí a prahneme po poznaní, každý deň nového roku 2019 sviatkom.