Veselé a šťastné Vianoce a úspešný rok 2017 Vám želáme

 

Drahí Priatelia.

Želáme Vám veselé a pokojné Vianoce, veľa šťastia v horách i dolinách a nech je nám všetkým, ktorí milujeme prírodu, ľudí a prahneme po poznaní, každý deň nového roku 2017 sviatkom.

Váš Sancho Tour Team

pf2017 sancho tour sk_540