Veselé a šťastné Vianoce a úspešný rok 2022 Vám želáme priatelia!

 

Drahí Priatelia.

Želáme Vám veselé a pokojné Vianoce, veľa šťastia v horách i dolinách a nech je nám všetkým, ktorí milujeme prírodu, ľudí a prahneme po poznaní, každý deň nového roku 2022 sviatkom.

Váš Sancho Tour Team