Veselé a šťastné Vianoce a bezpečný Nový rok 2021 Vám želáme

Želáme Vám veselé a pokojné Vianoce, našim obľúbeným vinšom, veľa šťastia v horách a dolinách, a nech je nám všetkým, ktorí milujeme prírodu, ľudí a prahneme po poznaní, každý deň nového roku 2021 sviatkom.
P.S. A nech už tá choroba okolo nás už odzneje niekam do nenávratna.
Váš Sancho Tour team